FAALİYET ALANLARI


Avukat Ayşe Nur Efe

Gayrimenkul Hukuku

Kocaeli İzmit bölgesindeki Kadastro tespitine itiraz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kadastro davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Şufa davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kat mülkiyeti ve kat irtifakı davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kentsel dönüşüm sözleşmeleri hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Tapudaki ihtiyati tedbirin kaldırılması hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Zilyetliğin kazanılması davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Zilyetliğin kaybedilmesi davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Zilyetlik davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Tapu davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Tapu kayıtlarının düzeltilmesi davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mülkiyet davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Taşınır mülkiyeti davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Taşınmaz mülkiyeti davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kat mülkiyeti davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Ortaklığın giderilmesi davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kira bedelinin tespiti davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kira sözleşmeleri hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki El atmanın önlenmesi davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kamulaştırma davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Devre mülk davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İnşaat sözleşmeleri hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Emlak hukuku sözleşmeleri hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İzale-i şuyu davaları davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Acele kamulaştırma davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kısmi kamulaştırma davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Gayrimenkul alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması ve tapu işlemlerinin takibi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Taşınmaz satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kentsel Dönüşüm Projelerinde müzakere sürecinde danışmanlık verilmesi ve sözleşmelerin hazırlanması davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki  İpotek tescil ve terkin işlemlerinin takibi ile ipoteğin fekkine ilişkin davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Bedeli ödenmesine rağmen tapusu devredilmeyen taşınmazlara ilişkin açılacak tescil, bedel iadesi ve tazminat davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Miras Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar nedeniyle açılacak tapu iptal ve tescil davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki  Hata, hile ve muvazaa sebebiyle açılacak tapu iptal ve tescil davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki  Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve tahliye davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Önalım, intifa ve geçit hakkı sözleşmelerinin hazırlanması ile tapuya şerh edilmesi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki  Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma ve bedel tespiti davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Site yönetim ve danışmalık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Toplu yapı danışmalığı ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Gizli ayıp ve inşai eksiklikten doğan davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri