FAALİYET ALANLARI


Avukat Ayşe Nur Efe

İcra ve İflas Hukuku

Kocaeli İzmit bölgesindeki İlamsız İcra takibi açılması ve takibi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İlamlı İcra takibi açılması ve takibi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kambiyo senetlerine özgü İcra takibi açılması ve takibi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Nafakadan kaynaklanan icra takibi açılması ve takibi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Amme alacağı takibinde İhalenin feshi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Borçtan kurtulma davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Haczedilemezlik şikayeti hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İcra emrine itiraz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İcra takibine itiraz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İcra takiplerinde borca itiraz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İcra takibinde imzaya itiraz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İcra takibine İtirazın kaldırılması davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İhale İle satılan yerin tahliyesi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İhalenin feshi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İhtiyati haczin kaldırılması hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İstihkak davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İcra takibine gecikmiş itiraz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İtirazın kaldırılması hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kıymet takdirine itiraz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kiralananın tahliyesi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Rehnin kaldırılması talebi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Sıra cetvelindeki sıraya itiraz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Şikayet hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Takas mahsup talebi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İcra memur muamelesini şikayet hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Takibin taliki hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Takibin iptali hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Tanıma ve tenfiz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Haciz ihbarına karşı yalan beyanda bulunma nedeniyle tazminat davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Taşınmaz kira sözleşmesinden kaynaklanan tazminat davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki konkordato işlemleri hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki iflasın ertelenmesi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri