FAALİYET ALANLARI


Avukat Ayşe Nur Efe

İş Hukuku

Kocaeli İzmit bölgesindeki Tespit davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Belirsiz alacak davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İşçi işveren ilişkisinden doğan alacak davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Belirli alacak davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kıdem tazminatı davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İhbar tazminatı davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Fazla mesai alacağı davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İşçi işveren arasındaki ilişkiden doğan kötüniyet tazminatı davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İşçi işveren arasındaki ilişkiden doğan ücret alacağı davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Yıllık ücretli izin alacağı davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Yaşlılık aylığına hak kazanıldığına ilişkin tespit davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Emekliliğe hak kazanıldığına ilişkin tespit davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Hizmet tespiti davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Maluliyetin tespiti davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İş kazasının tespiti davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İşe iade davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İş kazasından kaynaklanan maluliyet nedeniyle tazminat davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan alacak davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Sendika genel kurul kararının iptali davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Grev uygulamasına itiraz davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Grevin durdurulması davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Hakem tayini davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Hakemin reddi davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İstirdat davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Aylık bağlamaya esas göstergenin belirlenmesi istemli iş davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Bağ-Kur sigortalılığının tespiti davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Bağ-Kur tarafından belirlenen prime itiraz davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Hizmetlerin birleştirilmesinden kaynaklanan davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İş kolunun tespiti davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İşverence işçi aleyhine açılan alacak davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kazanın niteliğinin belirlenmesi davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kurum işleminin iptali davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kurumca sigortalıya karşı açılan geri alım davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kurumun işverenden rücuen tazminat istemli açılan davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Sendika aidatlarının işverenden tahsili davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Sendika temsilciliğinden kaynaklı işe iade ve tazminat davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Sendika üyeliğinin tespiti davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Sendika yetkisinin tespiti davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Sendika yönetim kurulu kararına İtiraz davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Sendikanın kapatılması davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Sendikaya kayyum tayini davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Sigortalı murislerinin hak sahipliğinin belirlenmesi davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Sigortalının aylığa hak sahipliğinin belirlenmesi davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki SSK'ca belirlenen eksik işçilik prim oranına itiraz davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki SSK'ca belirlenen eksik işçilik prim tutarına itiraz davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Sürekli iş göremezligin belirlenmesi davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan edaya İlişkin davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Yurt dışı hizmetlerin belirlenmesi davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İşçiye verilen disiplin cezasının iptali davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İşin durdurulması veya işyerinin kapatılmasına itiraz davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İşyeri değiştirilmesi kararının iptali davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İşçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan itirazın iptali davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Sosyal güvenlik hukuku kaynaklı itirazın iptali davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Lokavtın durdurulması davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İşçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan menfi tespit davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Sendika faaliyetinin durdurulması davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Sendika yönetim kurulunun işten el çektirilmesi davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Tanıma ve tenfiz davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Haksız hhtiyati hacizden kaynaklanan tazminat davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İş kazasından kaynaklanan tazminat davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İş sözleşmesinden kaynaklanan tazminat davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İşçi İle işveren ilişkisinden kaynaklanan tazminat davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Meslek hastalığından kaynaklanan tazminat davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Rücuen tazminat davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Sendika kanunlarından kaynaklanan tazminat davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İşe iade istemli tespit davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Sosyal güvenlik hukuku İle ilgili tespit davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri