FAALİYET ALANLARI


Avukat Ayşe Nur Efe

Miras Hukuku

Kocaeli İzmit bölgesindeki Terekenin tespiti davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Ortaklığın giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Tasarrufun iptali davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Tenkis davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Denkleştirme davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Çekişmesiz yargı işlerinden doğan miras davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirastan mal kaçırma davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Miras nedeniyle istihkak davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Muris muvazaası davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirastan feragat sözleşmelerinin akdedilmesi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasın reddi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirastan feragat ve çıkarılma davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Veraset ilamı alınması hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Vasiyetname düzenlenmesi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Vasiyetnamenin iptali hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasçılık belgesinin iptali davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Muris muvazaası davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Ölünceye kadar bakma sözleşmesi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasçı Atama hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Tereke tespiti hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Önmirasçı/Artmirasçı atanmasından kaynaklanan davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Ölüme bağlı tasarrufların iptali davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Muris ve mirasçının gaipliğinden doğan davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Terekenin korunmasına ilişkin davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Miras hukukuna ilişkin genel danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Miras paylaşımı ve bu konudaki uyuşmazlıkların çözümü için gerekli müzakerelerin yürütülmesi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Atanmış kişiye mirasçılık belgesi verilmesi davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasın yoksun (mahrum) kişiye mirasçılık belgesi verilmesi davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Ketm-i verese davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasın reddi halinde mirasçılık belgesi verilmesi davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesi davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Tapu kütüğündeki kişi İle miras bırakanın aynı kişi olduğunun tespitine yönelik davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasın iflas hükümlerine göre tasfiyesinin yapılmasına ilişkin davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Alacağın tereke masasına kayıt ve kabulüne ilişkin davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İflas idaresinin mirasın reddinin iptaline ilişkin davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasçının gaipliğine karar verilmesi davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasbırakanın gaipliğine karar verilmesi davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Gaiplik ve malvarlığının hazineye intikali davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasın paylaştırılması yoluyla ortaklığın giderilmesi davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Miras ortaklığına temsilci atanması davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Borçlu olan mirasçıya kayyım atanmasına ilişkin davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasın paylaşılmasından sonra tereke borcundan dolayı mirasçının sorumluluğuna ilişkin davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Tereke borcunu ödeyen mirasçının diğer mirasçılara rücu etmesine ilişkin davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Vasiyetnamenin ifası davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Vasiyetnamenin açılmasına dair yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizine ilişkin davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasın mirasçılar tarafından gerçek reddine ilişkin davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasın mirasçılar tarafından hükmen reddine ilişkin davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasın (Terekenin) borca batık olduğunun tespiti davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Ön mirasçı atanmasından kaynaklanan davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Art mirasçı atanmasından kaynaklı davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri