FAALİYET ALANLARI


Avukat Ayşe Nur Efe

İdare Hukuku

Kocaeli İzmit bölgesindeki İdari işlemlerin iptali davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İmar düzenlemelerinin iptali davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kamulaştırma kararlarının İptali davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İdari sözleşmelerden doğan davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İdari para cezalarına itiraz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İdari işlemlerden doğan tazminat davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kamulaştırma ile ilgili davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Memurlara özgü davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Öğrencilere özgü davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Karayolları Trafik Kanunundan doğan davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Belediye Kanununa ilişkin uyuşmazlıklar ve davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak görev yaptığı davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Tam yargı davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Disiplin cezaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Atama işlemleri hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kurumlar ve kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İdari otoritelerce verilen karar ve cezalara karşı yapılacak üst merci itirazları ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Rekabet, gümrük, vergi konularında idari yaptırımlara karşı yerel ve bölgesel idare ve vergi mahkemelerindeki davalar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki  Kamulaştırma (İstimlak) ve kamulaştırmasız el atma davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Devletin özel mülkiyetindeki taşınmazlar için düzenlenen ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kentsel dönüşüm hukuku ve iptal davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İdari dilekçelerin düzenlenmesi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İdari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İmar planlaması ve imar ruhsatı işlemleri hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kamu ihale şartnameleri ve idari sözleşmelerin hazırlanması ve yorumlanması hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Şirketlere vergi mevzuatı çerçevesinde danışmanlık hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Acele kamulaştırma davaları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri